Gruzja stanowi pomost pomiędzy Europą i Azją. Gospodarka Gruzji jest silnie zintegrowana z rynkami międzynarodowymi. Kraj posiada szczególną lokalizację – znajduje się na Kaukazie, jest bramą pomiędzy Europą i Azją, graniczy z Morzem Czarnym od zachodu, z Rosją od północy, z Turcją i Armenią od południa i z Azerbejdżanem od południowego wschodu.
Aby przyciągnąć inwestorów, kraj oferuje wiele korzyści podatkowych i legislacyjnych. Gruzińska gospodarka została niemal w pełni zliberalizowana i obecnie posiada jedne z najbardziej atrakcyjnych warunków do inwestowania w regionie. Korupcja, kiedyś bardzo rozpowszechniona, została w dużej mierze wyeliminowana, co stanowi zachętę dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Według rankingu Transparency International, w 2016 r. Gruzja uplasowała się na lepszej pozycji niż Włochy i Brazylia, zajmując 44 miejsce na 176 badanych państw. Natomiast w raporcie World Bank Doing Business 2017 Gruzja zajęła w rankingu 16 miejsce na 190 gospodarek, co stanowi poprawę w stosunku do poprzedniego roku, kiedy to plasowała się na 24 pozycji.
BIZ podzielony na udział w różnych sektorach wygląda następująco (źródło: Zainwestuj w Gruzji, 2015 r.): transport i telekomunikacja (44%), sektor finansowy (14,2%), budownictwo (9,6%), sektor energetyczny (6,7%), produkcja (6,7%), hotele i restauracje (4,5%), rolnictwo (2,1%). Największym inwestorem BIZ w 2016 r. był Azerbejdżan, a największymi beneficjentami są sektor transportu i komunikacji.

Dlaczego warto inwestować w Gruzję
Mocne strony Gruzji, jej przewaga konkurencyjna to:
– położenie geograficzne, które skutkuje ważną pozycją geostrategiczną, gdyż wszystkie
– ropociągi transportujące ropę z Kaukazu do Europy przechodzą przez terytorium kraju;
– niski podatek od osób prawnych;
– uproszczone procedury rejestracji firm;
– najwyższy wskaźnik alfabetyzacji na świecie;
– rząd, który stara się przyciągnąć inwestycje zagraniczne i podejmuje odpowiednie działania w tym kierunku.

Głównymi słabościami Gruzji są:
– ograniczony rynek krajowy;
– niestabilność relacji z Rosją;
– rządowe środki mające na celu zmotywowanie lub ograniczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Rząd gruziński ustanowił szereg działań w celu rozwoju gospodarki kraju:
– prywatyzacja spółek publicznych;
– walka z korupcją;
– brak dyskryminacji między gruzińskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami;
– drastyczne ograniczenie procedur tworzenia spółek;
– obniżenie podatku od przedsiębiorstw;
– liberalizacja rynku pracy.

Nieruchomości, inwestycje i prawa inwestorów są chronione przez prawo gruzińskie. Prawo własności jest zagwarantowane w art. 21 konstytucji gruzińskiej. Ustawa określa proste i dobrze ustalone mechanizmy dokonywania inwestycji, nabywania (lub przekazywania) nieruchomości i spółek w kraju.
Zgodnie z konstytucją Gruzji, międzynarodowe traktaty mają bezpośrednią moc prawną w Gruzji, która zapewnia liberalne środowisko legislacyjne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do inwestowania w kraju.

Jak założyć firmę w Gruzji
Gruzja jest szóstym krajem na świecie pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w rankingu Banku Światowego. Rozpoczęcie działalności w Gruzji jest bardzo proste, potrzebne są 1-2 dni i 100-200 GEL do rejestracji firmy.
Zasady dotyczące zakładania, rejestracji, reorganizacji i likwidacji spółki można znaleźć w Ustawie Gruzji o przedsiębiorcach, która określa wyczerpującą listę przedsiębiorstw, które można założyć w Gruzji.
Kliknij link, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zarejestrować firmę w Gruzji:
http://investingeorgia.org/en/ajax/downloadFile/564/The_Guide_-How_to_Register_a_Business

Ustawodawstwo
Gruzja ma bardzo elastyczne i kompleksowe prawodawstwo, które tworzy przyjazne dla biznesu środowisko i utrzymuje zdrowy klimat inwestycyjny.
W dniu 27 czerwca 2014 r. podpisano umowę stowarzyszeniową, która zamierza pogłębić i rozwinąć kompleksową umowę o wolnym handlu (DCFTA) między Gruzją a UE. Zgodnie z wymogami układu stowarzyszeniowego ustawodawstwo gruzińskie jest w trakcie procesu harmonizacji z prawodawstwem UE w celu zintegrowania gruzińskich przepisów z normami UE. Proces ten ma doprowadzić Gruzję do pozycji nieodłącznej części wspólnego rynku Unii Europejskiej.
Gruzja posiada korzystny system podatkowy oraz darmowe strefy przemysłowe. Obecnie w Gruzji działają cztery Wolne Strefy Przemysłowe (FIZ) w następujących miastach: Poti (port morski), Kutaisi (trzecie największe miasto) i Tbilisi (stolica, posiada dwie strefy przemysłowe). Firmy zarejestrowane w strefach wolnocłowych korzystają z niektórych zwolnień podatkowych:
jeśli firma produkuje towary w FIZ na eksport, jest zwolniona z wszelkich podatków, za wyjątkiem podatku dochodowego od osób fizycznych (20%), który jest wypłacany z wynagrodzeń pracowników;
jeśli firma eksportuje produkty z FIZ na inne terytorium Gruzji, oprócz podatku dochodowego od osób fizycznych, musi zapłacić podatek VAT i 4% przychodów ze sprzedaży krajowej.

Wszystkie wolne strefy przemysłowe (FIZ) są obsługiwane przez prywatne firmy, a inwestor powinien wynająć powierzchnię od operatora FIZ:
FIZ Tbilisi jest obsługiwane przez Tbilisi Free Zone JSC;
FIZ Poti jest zarządzany przez Rakia Georgia FIZ LLC;
IZ Kutaisi N1 jest obsługiwany przez Georgia International Holding (LLC Fresh Georgia);
FIZ Kutaisi N2 jest obsługiwany przez Hualing Group.

Gruzińska Narodowa Agencja Inwestycyjna
Gruzińska Narodowa Agencja Inwestycyjna odgrywa rolę moderatora między inwestorami zagranicznymi a rządem Gruzji, zapewniając inwestorowi dostęp do różnych rodzajów aktualnych informacji i środków skutecznej komunikacji z organami rządowymi. Ponieważ jest to agencja rządowa, zapewniają one wszystkie usługi bezpłatnie.
www.investingeorgia.org

Fundusz Partnerski
Rząd Gruzji utworzył państwowy “fundusz partnerski” o wartości kapitału własnego 1,4 miliarda euro, zapewniając dofinansowanie kapitałowe projektom opłacalnym finansowo. Fundusz Partnerski uczestniczy w nowych projektach inwestycyjnych w celu zmniejszenia ryzyka kraju dla zagranicznych inwestorów i działa jako “śpiący partner” z określoną, jasną strategią wyjścia.
www.fund.ge

Możliwości inwestycyjne w Gruzji:
– energia
– turystyka i nieruchomości;
produkcja;
– regionalne centrum logistyczne;
– rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.

Oferty, projekty i zamówienia publiczne:
oferty w Gruzji – http://www.tendersinfo.com/global-georgia-tenders.php
oferty i projekty z Gruzji – http://www.globaltenders.com/tenders-georgia.htm

Możliwości inwestycyjne w Dystrykcie Oni
Hodowla zwierząt domowych
Popyt na konsumpcję mięsa w kraju wykazuje tendencję wzrostową. Około 25% wołowiny i 50% wieprzowiny spożywanej w Gruzji jest produktem importowanym. Istnieje potrzeba i zdolność do budowania nowoczesnych gospodarstw rolnych, aby zaopatrywać rynek lokalny na pierwszym etapie, a także w celu dystrybucji w regionie w następnej kolejności. Rolnictwo w gminie Oni charakteryzuje się wieloma, pozytywnymi cechami, np. ekologiczne, czyste środowisko, tania ziemia i praca, ułatwiony dostęp do różnych zasobów.

Słodkie/mineralne wody
Wody mineralne posiadają wysoką wartość ze względu na dobrą jakość i wyśmienity smak. Wartość eksportu świeżej i mineralnej wody z Gruzji wyniósł 137 mln USD, co stanowi 17% całkowitego eksportu rolnego kraju. Istnieje wiele źródeł o średniej i dużej skali w Oni, których licencje można uzyskać w Ministerstwie Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych Gruzji.

Kurorty
Shovi jest górskim bioklimatycznym uzdrowiskiem na południowych stokach głównego grzbietu Kaukazu. Malowniczy krajobraz i wysokie góry sprawiają, że ośrodek ten jest niezapomnianym miejscem dla turystów. W tym regionie istnieje niezliczona ilość możliwości inwestowania w budowę infrastruktury turystycznej – nowych hoteli, restauracji, baz wypadowych oraz kompleksów uzdrowiskowo-wypoczynkowych.

Informacje wizowe
Obywatele 94 krajów mogą wjeżdżać i pozostawać na terytorium Gruzji bez wizy przez cały rok. Goście posiadający ważne wizy i/lub zezwolenia na pobyt z 50 krajów, mogą wjechać i zostać w Gruzji bez wizy przez 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat reżimu wizowego dla obywatela każdego kraju i bezpaństwowca zamieszkałego w danym kraju, prosimy odwiedzić stronę internetową Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gruzji
https://www.geoconsul.gov.ge/en/visaInformation
Aby uzyskać wizę, możesz również odwiedzić portal E-wizy, który umożliwia obcokrajowcom podróżującym do Gruzji w celach turystycznych uzyskanie gruzińskiej wizy bez odwiedzania urzędu konsularnego Gruzji
www.evisa.gov.ge