/ CO WARTO ZOBACZYĆ W RACZY, ODKRYJ RACZĘ

Village of Tsesi,
Ambrolauri MunicipalityCesi jest największą wsią w regionie Racza. Mimo, że ilość mieszkańców nieco się zmniejszyła, cały czas pozostaje jedną z najbardziej rozwiniętych miejscowości regionu. Cesi znana jest głównie z podróży włoskiego podróżnika Vittorio Sella, który zostawił tu po sobie niezwykle ciekawe fotograficzne archiwum, pokazujące codzienne życie mieszkańców regionu.
We wsi zobaczyć można również domy-wieże, bardzo popularne w górskich regionach Gruzji, które niegdyś używane były jako punkty obronne. Budowa takiego domu była bardzo charakterystyczna – na pierwszym piętrze trzymane było bydło, na drugim znajdowała się część mieszkalna, na piętrze trzecim przechowywano jesienne zbiory, a czwarte, ostatnie piętro, służyło za punkt obronny.