Category Archives: MUZEA I GALERIE

ETNOGRAFICZNE MUZEUM ONI

/ CO WARTO ZOBACZYĆ W ONI, MUZEA I GALERIE, ODKRYJ ONI

Etnograficzne Muzeum Oni – zobaczyć tu można zbiór archeologicznych eksponatów przedstawiających historię rozwoju regionu i całego kraju, pochodzących z różnych okresów historycznych i kulturowych. Obejmuje artefakty od epoki kamiennej, aż do późnego okresu feudalnego. Większość eksponatów pochodzi z epoki brązu. Znaleźć tu można ponad 15 tys. przedmiotów, m.in. wykonane z brązu figury owiec, ozdoby przedstawiające byka, biżuterię, części broni i narzędzi, fragmenty architektoniczne fasad cerkwi św. Jerzego i św. Trójcy z X i XI wieku, rękopisy i księgi, dzieła znanych

Read More