/ NATURA ONI, ODKRYJ ONI

Village of Ghebi,
Oni Municipality


Ghebi to stara osada w regionie Racza, która wraz z dwoma wioskami Cziorą i Glolą tworzy etnograficzno-kulturowy region zwany Mtaracza (Górska Racza). Ghebi obejmuje teren o powierzchni 355 km² i posiada niezwykle długą i bogatą historię – liczy ona sobie ponad 3500 lat. Badania archeologiczne, które zostały przeprowadzone na tym terenie, odkryły starożytną osadę Brili. Jej najstarsza do tej pory zbadana część pochodzi z epoki brązu, lecz wszystko wskazuje na to, że obszar ten był zasiedlony jeszcze wcześniej.
Ghebi to wioska, w której zabudowie dominują wieże i inne obronne budynki, jednak na przestrzeni lat, w wyniku wielu trzęsień ziemi, duża część wioski uległa zniszczeniu.
Dzisiaj Ghebi to bardzo znany kurort o unikalnych walorach przyrodniczych, takich jak klimat i wody mineralne, cieszący oko niezwykłymi widokami.