/ NATURA ONI, ODKRYJ ONI

Village of Chiora,
Oni Municipality


Cziora jest jedną z najpiękniejszych wiosek Górnej Raczy. Znajduje się na południowym zboczu Wielkiego Kaukazu, na wysokości 1360 m n.p.m. Wieś Cziora po raz pierwszy wspomniana została w źródłach historycznych pochodzących z XV wieku. W średniowieczu był to gęsto zaludniony teren, z dużą ilością wież obronnych i twierdz, które spełniały funkcje obronne. Wioski Ghebi, Cziora i Oni historycznie znajdują się przy górskich przejściach do Północnego Kaukazu, lecz pomimo niezbyt bezpiecznego położenia geograficznego, Cziora była miejscem skrzyżowania dróg handlowych idących z północnego Kaukazu, oraz regionów Kartiii, Dolnej Kartlii, Imeretii i Swanetii.