/ CO WARTO ZOBACZYĆ W RACZY, ODKRYJ RACZĘ

Village of Nikortsminda,
Ambrolauri MunicipalityCerkiew Nikorcminda to jeden z najważniejszych zabytków regionu, która związana jest z imieniem króla Bagrata III (975 – 1014) – pierwszego króla zjednoczonej Gruzji. W okresie królowania Bagrata, oprócz Nikorcmindy, powstały takie zabytki, jak Bedia i Motsameta. Świątynia Nikorcminda została zbudowana w 1010-1014, na planie krzyża. W cerkwi są przechowane freski z XVII wieku. Świątynia została odnowiona w 1634 roku, jest bardzo znana w całej Gruzji dzięki swoim przepięknym płaskorzeźbom, które zdobią fasady..
Galaktion Tabidze, genialny gruziński poeta, poświęcił tej pięknej świątyni wiersz “Pochwała Nikorcmindzie”.