/ აქტივობები ონში, ღონისძიებები და დღესასწაულები

ჩატარების დრო: 28 აგვისტო
წმინდა მარიამის დღესასწაული, რომელიც განსაკუთრებით აღინიშნება მრავალძალის ტაძარში დიდი დღესასწაულითა და უმრავი საინტერესო ღონისძიებით, როგორიცაა მაგ. ცხენებით შეჯიბრი.