ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
მისამართი: ქ. ონი, დავით აღმაშენებლის მოედანი #1.
ტელ: +995  596422211
ელ-ფოსტა: onisgamgeoba@gmail.com